/Files/images/2023_/photo_2024-02-26_14-23-43.jpg

З метою реалізації завдань плану заходів щодо запровадження інклюзивного навчання в ХЛ №65 з вересня 2018 року і по теперішній час впроваджується інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами, що сприяє більш якісному включенню цих дітей у освітній процес.

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

Основними завданнями інклюзивного навчання є:

- здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

- забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

- створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку;

- створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями;

- забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

- надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

Інклюзивна освіта– це процес розвитку загальної освіти, який передбачає доступність освіти для дітей із психофізичними вадами в загальноосвітніх навчальних закладах.

Основними принципами інклюзивної освіти є:

1) рівний доступ до навчання в загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною;

2) визнання здатності до навчання кожної дитини та необхідність створення суспільством відповідних умов для цього;

3) забезпечення права дітей розвиватись у родинному оточенні та мати доступ до всіх ресурсів місцевої спільноти;

4) залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та їх перших учителів;

5) навчальні програми, які ґрунтуються на особистісно орієнтованому та індивідуальному підходах, що сприяють розвитку навичок навчання протягом усього життя;

6) визнання факту, що інклюзивне навчання передбачає додаткові ресурси, необхідні для забезпечення особливих освітніх потреб дитини;

7) використання результатів сучасних досліджень та практики в реалізації інклюзивної моделі навчання;

8) командний підхід у вихованні та навчанні дітей, який передбачає залучення педагогів, батьків, спеціалістів.

/Files/images/2023_/logotip_irc2.jpg

Увага! Про режим роботи інклюзивно-ресурсного центру

Алгоритм дій батьків дитини з особливими потребами

- обстеження дитини в ПМПК, отримання висновку
- вибір освітнього закладу для навчання дитини
- звернення до обраного закладу, написання заяви про організацію інклюзивного навчання для дитини
- участь у складанні ІПР
- забезпечення отримання дитиною необхідних додаткових корекційно-розвиткових послуг

Алгоритм вступу до інклюзивного класу на сайті МОН

Методичні рекомендації Управління освіти адміністрації Новобаварського району ХМР щодо організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

Кiлькiсть переглядiв: 644