Методична тема ліцею:

"Методичний супровід удосконалення освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних технологій».

Мета:- підвищення ефективності методичної роботи ліцею шляхом активізації практичної діяльності педагогів по впровадженню інноваційних методів і форм навчання

- забезпечити підвищення рівня професійної компетентності вчителів лацею, що є умовою реалізації цілей розвитку особистості учнів, удосконалювання освітнього процесу..

Основні напрямки методичної роботи:

- створення сприятливих умов для реалізації вчителем творчого потенціалу саморозкриття та саморозвитку;

- вивчення нових форм і методів освітньої діяльності, творче використання їх у роботі з педколективом;

- проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

- створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками школи методичного фонду літератури, дискет, аудіо та відео матеріалів;

- апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

- аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та вироблення рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до встановлених державними стандартами освіти вимог;

- координація індивідуального змісту методичної роботи ліцею відповідно до єдиної методичної теми.

Учителі української мови та літератури Косенко Юлія Петрівна та Лисюк Ніла Володимирівна взяли участь в роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних та традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань".

На сьогодні інноваційна діяльність викладачів стає основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.

Поєднання інноваційних педагогічних технологій з традиційними дає змогу перейти від дисциплінарної моделлі навчання до системної, організувати творчу професійно спрямовану діяльність студентів, особистісно орієнтувати процес навчання.


Кiлькiсть переглядiв: 1180