Виховна система ліцею – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. В ліцеї відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.
Виховна робота у ХЛ № 65 здійснюється в контексті національної та загальнолюдської культур, охоплює освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства та нації.

Наше педагогічне кредо:

кожний учень має свій індивідуальний талант, наше завдання його виявити, розкрити, розвинути;
кожен учень має право на самореалізацію, самоактуалізацію;
кожен учень має право на вибір життєвої позиції;
забезпечити для кожного учня умови для інтелектуального, морального, духовного, соціально-культурного, фізичного розвитку на основі природних можливостей та здібностей.
Головна мета - виховання інтелектуальної, гуманної, творчої особистості, здатної до активної професійної та громадської діяльності.

Наша програма:

"Ліцей - центр науки, культури й громадського виховання"

Визначальними принципами Концепції виховної роботи ліцею є:

- принцип гуманізації й демократизації виховного процесу;
- принцип особистісно-орієнтованого підходу у вихованні;
- принцип єдності загальнолюдського та національного у формуванні високої духовності, культури, гуманістичного мислення крізь призму національного.
- принципи оптимізації виховного процесу.

Реалізація основних завдань виховної роботи у

ХЛ № 65 здійснюється за кількома пріоритетними напрямками:

· впровадження моделі громадсько активної школи;
· інтегральний розвиток лідерства;
· нові орієнтири роботи з обдарованою молоддю;
· нові орієнтири виховної роботи;
· я-громадянин і патріот своєї держави;
· здорова особистість - здорова нація;
· формування в учнів загальнолюдських цінностей та моралі;
· національне та культурне відродження, звичаїв та обрядів, виховання поваги до рідної мови;
· організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів;
· розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до різноманітної діяльності за інтересами;
· організація морально-правового виховання, залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів. Захист прав та інтересів учнів;
· надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування;
· організація літнього відпочинку учнів, зокрема дітей пільгового контингенту;
· охорона та зміцнення здоров 'я дітей;
· організація роботи з батьками.

Для реалізації цих завдань у Ліцеї розроблений План виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників.

Тема виховної роботи ліцея на 2023/2024 н.р.: "Виховання всесторонньо розвиненої особистості, здатної творчо мислити, активно творити, рішучо реагувати на виклики сучасності"

/Files/images/2023_/напрямки вр.png

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2023/2024 навчальному році є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, творити себе і оточуючий світ.

/Files/images/2023_/images.png

Кiлькiсть переглядiв: 1281