Статут гімназійного самоврядування

Розділ І

1.1. Загальні засади

1. Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальні гімназійні збори.

2. Загальні гімназійні збори проводяться не рідше двох разів протягом навчального року.

1.2. Повноваження загальних гімназійних зборів

1. Обирають Учнівську Раду.

2. Затверджують звіти Голови Учнівської Ради та голів центрів.

3. Можуть приймати рішення, які стосуються діяльності учнівської ради. Вони є обов’язковими для виконання.

3. Приймають рішення, які спрямовані на покращення навчально – виховного процесу в навчальному закладі і носять рекомендаційний характер.

4. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 членів загальних зборів та якщо воно не порушує чинного законодавства, статуту гімназії та правил внутрішнього розпорядку.

5. На період між загальними гімназійними зборами вищим органом гімназії є Учнівська Рада.

Розділ 2

2.1. Учнівська рада. Загальні засади

1. Учнівська Рада – найвищий виконавчий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та творчих здібностей у відповідності до задоволення своїх потреб та інтересів.

2. Член Ради обирається терміном на 1 навчальний рік.

2.2. Структура Учнівської Ради

1. Гімназійна Учнівська Рада складається з 8 членів.

2. Учнівська Рада складається з Голови Учнівської Ради, прес – секретаря та голів центрів, які входять до Ради. Вони обираються з членів Учнівської Ради на організаційному засіданні прямим відкритим чи таємним голосуванням. Голова Учнівської Ради обирається з числа учнів 9 – 11-х класів. Кандидат вважається обраним на посаду, якщо за нього проголосувала проста більшість голосів.

3. До складу Учнівської Ради входять два вчителі – координатори з правом радного голосу. При обговоренні питань вони беруть участь у дебатах.

4. У роботі Учнівської ради можуть брати участь представники батьків.

5. Учнівська Рада включає в себе такі центри:

· Центр з громадських питань

· Центр інформації

· Центр з питань благоустрою

· Центр дозвілля

· Науковий центр

· Екологічний центр

· Центр з питань охорони здоров’я та спортивної роботи

2.3. Повноваження членів Ради

1. Голова Учнівської Ради очолює загальне керівництво Радою, є головою на засіданнях Учнівської Ради, планує роботу, координує діяльність центрів, здійснює контроль за виконавською дисципліною, організує взаємозв’язок між радою та адміністрацією гімназії через учителів – координаторів або безпосередньо вирішує проблеми з директором гімназії та його заступниками. Голова ради є представником гімназійної Учнівської Ради.

2. Прес – секретар допомагає Голові Учнівської Ради у виконанні ним своїх повноважень, здійснює роботу по активізації діяльності центрів, контролює виконання рішень Учнівської Ради, організує взаємодію учнівського та педагогічного колективів, збирає та подає інформацію про діяльність класів на гімназійні конкурси; доводить інформацію про рішення Ради до відома учнів гімназії.

3. Голови центрів систематично проводять роботу і подають голові Учнівської Ради інформацію про її виконання, здійснюють облік, контроль центрів, планують їх роботу.

4. Учнівська рада планує роботу центрів, розглядає конфліктні ситуації, формує виборчу комісію. За необхідністю створює нові центри, визначає їх функції.

5. Учнівська Рада збирається на засідання 1 раз на місяць. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, Учнівську Раду скликає Голова на позачергове засідання.

6. Центр інформації бере на себе обов’язки

 • Випускати гімназійну газету не рідше 1 разу на місяць, а також позачергові випуски, в яких висвітлювати події загального гімназійного життя, інформацію про рішення Учнівської Ради;
 • Брати участь у міських конкурсах газет, плакатів, малюнків;
 • Надавати допомогу із згуртування учнівських колективів;
 • Проводити опитування, анкетування по класах, повідомляти про їх результати;
 • Брати участь в організації днів самоврядування в гімназії та гімназійних заходах.

7. Центр дозвілля активно співпрацює з хоровим та танцювальним колективами та бере на себе обов’язки

 • Залучення гімназистів до різних заходів;
 • Відзначення традиційних гімназійних свят;
 • Організації та проведення конкурсів, змагань;
 • Проведення виступів художньої самодіяльності;
 • Сприяння відвідуванню учнями гімназії вистав, концертів;
 • Організації екскурсій до музеїв та пам’ятних місць Харкова та інших міст;
 • Готує протягом півріччя інформацію про участь і активність класів у заходах для визначення переможця у номінації « Громадсько – активний клас»

8. Науковий центр включає в себе Малу гімназійну Академію наук, комітет «Проект» та комітет статистики та контролю за навчанням та бере на себе обов’язки

 • Здійснювати контроль за відвідуванням учнями гімназії;
 • Систематично перевіряти наявність виконання письмових домашніх завдань та ведення щоденників;
 • Забезпечувати взаємодопомогу в навчанні, консультаційну допомогу;
 • Проводити конкурси на кращий зошит та щоденник;
 • Визначати кращих учнів гімназії в номінації «Навчання»;
 • Координації різноманітних конкурсів, участі у предметних тижнях, олімпіадах;
 • Розвивати наукову діяльність учнів гімназії
 • Готує протягом півріччя інформацію про рейтинг класів для визначення переможця у номінації «Зразковий клас»

9. Центр з питань благоустрою разом з відділом підтримання порядку бере на себе обов’язки

 • Організації чергування у гімназії та на ділянці;
 • Створення штабу «Живи, книго!», збереження книг шкільної бібліотеки та учеників;
 • Організація зборів макулатури та металобрухту;
 • Дотримання санітарно – гігієнічної культури, чистоти приміщень;
 • Перевіряти зовнішній вигляд гімназистів;
 • Організації підтримування порядку на загально гімназійних заходах;
 • Готувати протягом півріччя інформацію про чергування класів для визначення переможця у номінації «Кращий черговий клас»;
 • Готувати протягом півріччя інформацію про участь класів у зборах макулатури та металобрухту для визначення переможця у номінації «Громадсько – активний клас»

10. Центр з питань охорони здоров’я та спортивної роботи

 • Здійснює контроль за дотриманням техніки безпеки при проведенні заходів;
 • Організовує спортивні змагання між класами та загально гімназійні турніри;
 • Приймає участь у підготовці команди гімназії до районних та міських змагань;
 • Здійснює профілактичну роботу щодо запобігання шкідливих звичок;
 • Готує команди ЮІР та ДЮП до виступів на районних змаганнях;
 • Разом з загонами ЮІР та ДЮП проводить навчання з питань безпеки;
 • дорожнього руху та протипожежної безпеки серед учнів гімназії;
 • Разом з туристсько – краєзнавчим комітетом проводить шкільні туристичні зльоти, походи та інші заходи;
 • Пропагує здоровий спосіб життя;
 • Готує протягом півріччя інформацію про участь класів у спортивних заходах для визначення переможця у номінації «Громадсько – активний клас»

11. Екологічний центр з екологічною агітбригадою та загоном «Екологічна стежка» беруть на себе обов’язки

 • Організації екологічних заходів;
 • Пропаганди екологічних знань серед учнів гімназії;
 • Захисту разом з лісництвом Григоровського бору;
 • Здійснює взаємодію з екологічними організаціями

12. Центр з громадських питань разом з громадським консультантом

 • Впроваджує принципи Статуту гімназійного самоврядування;
 • Продовжує роботу над проектом Статуту, Положень гімназійного самоврядування та документів, які служитимуть основою у роботі гімназійного самоврядування;
 • Стежить за чітким виконанням положень Статуту та основних документів гімназійного самоврядування;
 • Регулює взаємовідносини між учнями гімназії;
 • Створює умови для демократизації самоврядування;
 • Організує та проводить правовиховні заходи, правове інформування учнів гімназії;
 • Вирішує конфліктні ситуації між учнями, між учителями та учнями;Співпрацює з молодіжними та громадськими організаціями;
 • Готує протягом півріччя інформацію про виконання статутних вимог класами для визначення переможця у номінаціях «Зразковий клас», «Громадсько – активний клас»

Розділ 3

3.1. Форми роботи

Засідання Учнівської Ради проводяться згідно плану один раз на місяць. Протоколи.

Кiлькiсть переглядiв: 53