Памятка для батьків, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу

Положення про батьківський комітет

Положення про батьківські збори

Положення про Раду Харківської гімназії №65 Харківської міської ради Харківської області

Закон "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 №440 "Про затвердження Примірного положення про батьківськкі комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"

Лист Міністерства освіти і науки України від 09.04.2012 №1/9-272 "Щодо оприлюднення благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.11 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"
Наказ Міністерства фінансів України від 25.09.2015 № 840 "Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для субєктів державного сектору"
Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 "Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 "Основні засоби" та 123 "Запаси"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 №611 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування" та "Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операції з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ"
 
	
Кiлькiсть переглядiв: 74