Закон України Про внесення змін до Закону України "Про інформацію".

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публіної інформації"

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юредичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за іхніми бажаннями відповідно до передбачених ними умов.


Таємна інформація - інформація, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визначається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.


Службова інформація - містить у документах суб'єктів владних повноважень, що становлять внутрівідомчу службову кориспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Запит на інформацію (Зразок)

Відповідальний за забезпечення доступу до публічної інформації по Харківській гімназії № 65 Харківської міської ради Харківської області - Чаркіна Тетяна Іванівна, заступник директора з НВР.

Адреса закладу: 61064; м. Харків, вул Менделеева-22, т. 370-28-20; 370-30-89

Кiлькiсть переглядiв: 82